Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 45 : ~も~ない~ ( Cho dù , cũng không )

Giải thích:

 

Mẫu câu này biểu thị điều kiện ngược, dùng khi một hành động nào đó trong một hoàng cảnh nhất định đáng ra phải làm nhưng lại không làm, một việc nào đó đáng ra phải xảy ra nhưng lại không xảy ra, hoặc một kết quả trái với quan niệm thông thường của mọi người.

 

Ví dụ :

 

安くても、買いません。
 
Cho dù giá rẻ tôi cũng không mua.
 
何回も、覚えません。
 
Cho dù đọc bao nhiêu lần cũng không thể nhớ được
 
便利でも、携帯電話を使わない。
 
Cho dù điện thoại có tiện lợi như thế nào nhưng tôi cũng không sử dụng
 
お腹がすいた、食べません。
 
Cho dù đói cũng không ăn
 
暇ても、遊びません。
 
Cho dù rãnh cũng không đi chơi
 

Được đóng lại.