Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 42 : ~と同じ~ ( Giống với , tương tự với )

Giải thích:
 
Diễn tả hai thứ giống nhau cả về bản chất và hình thức.
 
Ví dụ
 
この本はあの本と出版社が同じだ。
 
Cuốn sách này cùng nhà xuất bản với cuốn sách kia.
 
あの人が食べているのと同じものをください。
 
Cho tôi món giống như món của người kia đang ăn.
 
このステレオはうちのと同じだ。
 
Chiếc máy cát sét này giống chiếc ở nhà tôi.
 

Được đóng lại.