Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 34 : ~から~ ( Vì )

*Giải thích:
 
Được dùng để nối hai câu thành một câu. Câu 1 biểu thị lý do cho câu 2. Cũng có thể nối 2 câu trước, sau đó nối câu 1 kèm theo「から」
 
*Ví dụ:
 
朝忙しいですから、朝ごはんを食べません。
 
Vì buổi sáng bận quá nên tôi không ăn sáng
 
毎朝、ニュースを見ませんか?
 
Anh có xem tin tức vào buổi sáng không?
 
いいえ、時間がありませんから。
 
Không, tôi không có thời gian

Được đóng lại.