Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 11 : ~  から ~ ( từ ~ đến ~ )

 

Giải thích:
 
「から」biểu thị điểm bắt đầu của thời gian và địa điểm, còn 「まで」biểu thị điểm kết thúc và thời gian của địa điểm.
 
「から」và 「まで」không nhất thiết phải đi kèm với nhau, mà còn có thể được dùng riêng biệt.
 
   Có thể dùng [です」với 「から」、「まで」và 「~から~まで」
 
Ví dụ:
 
9時から午後5時まで働きます。
 
Tôi làm việc từ 8h đến 5h chiều.
 
大阪から東京まで3時間かかります。
 
Từ Tokyo đến Osaka mất 3 tiếng.
 
8時から働きます。
 
Tôi làm việc từ 8h
 
銀行は7時30から4時30までです。
 
Ngân hàng mở cửa từ 7h30 đến 4h30 chiều
 
昼休みは11時30からです。
 
Giờ nghỉ trưa từ 11h30

Được đóng lại.