Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 110 : ~べき/~べきではない ( Nên, không nên )

Giải thích:

Người nói nêu ý trước một sự việc nào đó, làm / không làm là chuyện đương nhiên

Ví dụ :

この仕事はきみがやるべきだ。
 
Công việc này em nên nhận làm
 
会社の電話で私用の電話をするべきじゃないね。
 
Không nên dùng điện thoại của công ty để nói chuyện riêng
Chú ý:
Động từ する chuyển thànhすべき

Được đóng lại.