Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 95 : ~つ~つ ( Vừa…vừa )

Giải thích:

Diễn tả lặp lại động tác đối nghịch nhau

Ví dụ :

彼に会おうか会うまいかと悩んで、家の前を行きつ戻りつしていた。
 
Tôi phân vân là không biết có nên đi gặp anh ta hay không, nên cứ đi đi lại lại trước nhà.
 
お互い持ちつ持たれつで、助け合いましょう。
 
Chúng ta hãy cùng giúp nhau và cùng nâng đỡ lẫn nhau.
 
久しぶりに友人とさしつさされつ酒を飲んで何時間もしゃべった。
 
Đã lâu rồi mới ngồi chén tạc chén thù với bạn, nói chuyện đến mấy tiếng đồng hồ.
 

Được đóng lại.