Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 横 ( Hoành )

Kanji:

Âm Hán:

Hoành

Nghĩa: 

Ngang

Kunyomi ( 訓読み ).

よこ

Onyomi ( 音読み ).

オオ

Cách viết:

Ví dụ:

kanjiHiraganaNghĩa
よこbề ngang
横たわる よこたわるnằm; trải dài
横になるよこになるngả lưng
横取りよこどりsự cưỡng đoạt; sự chiếm đoạt
横切るよこぎるxuyên qua; chạy ngang qua

Được đóng lại.