Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 格 ( Cách )

Kanji:

Âm Hán:

Cách

Nghĩa: 

Cách thức

Kunyomi ( 訓読み )

いた(る),う(つ)

Onyomi ( 音読み ).

カク, コオ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
格別かくべつKhác biệt, ngoại lệ
体格たいかくcử chỉ; tạng người; thể chất; thể cách
不合格ふごうかくviệc không hợp quy cách; việc không đỗ; sự không đạt
格差かくさSự khác biệt
不格好ふかっこうsự dị dạng; Dị dạng; dị hình; vụng; vụng về
格闘するかくとうĐánh nhau bằng tay
人格じんかくnhân cách
格子模様こうしもようca-rô
低価格ていかかくgiá hạ; Giá thấp

Được đóng lại.