Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 常 ( Thường )

Kanji:

Âm Hán:

Thường

Nghĩa: 

Thông thường, bình thường

Kunyomi ( 訓読み ).

つね, とこ

Onyomi ( 音読み ).

ジョオ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
常任委員じょうにんいいんủy viên thường trực
常につねにthường thường; luôn
常任委員会 じょうにんいいん ủy ban thường trực
常任じょうにんthường trực; thường vụ
尋常じんじょうsự tầm thường; tầm thường , adj-no; tầm thường; bình thường
常用する じょうよう sử dụng thường xuyên
常務じょうむsự thông thường; sự phổ thông
常しえとこしえTính vĩnh hằng; tính bất diệt
常しえとこしえTính vĩnh hằng; tính bất diệt

Được đóng lại.