Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 導 ( Đạo )

—***—

Kanji:

Âm Hán:

Đạo

Nghĩa: 

Dẫn, đưa, chỉ đạo

Kunyomi ( 訓読み ).

みちび (く )

Onyomi ( 音読み ).

ドオ

Cách viết:

Ví dụ:

KanjihiraganaNghĩa
伝導でんどうSự truyền dẫn
伝導性でんどうせいTính dẫn
主導しゅどうchủ đạo
導火線どうかせんdây cầu chì; cầu chì
伝導率でんどうりつTính dẫn; tỷ lệ truyền dẫn
導入するどうにゅうđưa vào (sử dụng, áp dụng.v.v. )
伝導度でんどうどđộ dẫn truyền

Được đóng lại.