Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 40 : ATAMA GA ZUKIZUKI SHIMASU (Đầu con đau như búa bổ)

寮母 : おかゆですよ。体調たいちょうは、どう?

  Cháo này con. Con thấy trong người thế nào?

アンナ : あたまがずきずきします。

  Đầu con đau như búa bổ.

寮母 : そう。しいものがあったら、ってね。

  Thế à? Nếu muốn gì thì nói nhé!

1.ZUKIZUKI SHIMASU ( đau nhức )

+ ZUKIZUKI là từ tượng hình, có thể dùng để diễn tả bạn bị đau đầu và cảm giác như có cái gì đập trong đầu. Nếu kết hợp với SHIMASU ( làm ), từ này sẽ trở thành động từ.

2. 3 Nhóm động từ trong tiếng nhật 

+ Các động từ trong tiếng nhật được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm có một cách chia

* Nhóm 1 : 

Động từ có nguyên âm I trong âm tiết đứng trước MASU 

Ví dụ: KAKIMASU ( Viết ) 
* Nhóm 2 :

Động từ có nguyên âm E và một số động từ có nguyên âm I trong âm tiết đứng trước MASU

Ví dụ : TABEMASU ( ăn )

* Nhóm 3 :

SHIMASU ( Làm ), KIMASU ( đến )

ZOKUZOKU

Cảm giác lạnh run người khi bị sốt

 

MUKAMUKA

Cảm giác buồn nôn

Được đóng lại.