Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 2 : KORE WA NAN DESU KA ( Đây là cái gì? )

アンナ: さくらさん。はい、どうぞ。
              Chị Sakura này, xin tặng chị.

さくら: これはなんですか。
              Đây là cái gì thế?

アンナ: それはタイのお土産みやげです。
              Đấy là món quà lưu niệm của Thái Lan.

さくら: ありがとうございます。
              Xin cảm ơn chị.

アンナ: どういたしまして。
              Không có gì ạ.

1.KORE WA NAN DESU KA ( Đây là cái gì ? )

KA là trợ từ . Nếu thêm KA vào cuối câu và lên giọng khi nói thì được câu nghi vấn .

Ví dụ:

SORE WA NAN DESU KA. ( Đấy là cái gì? ) 

2.DANH TỪ A NO DANH TỪ B


NO là trợ từ nối hai danh từ. Trong tiếng Nhật, từ bổ nghĩa cho danh từ được đặt trước danh từ.
Ví dụ:

TOKYO NO OMIYAGE (món quà lưu niệm của Tokyo)

SUTASUTA

Từ mêu tả bước đi vội vã

 

NORONORO

Từ mêu tả việc đi quá chậm

Được đóng lại.