Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 10 : Không,tôi cũng giỏi đến thế đâu ạ

 

\

 

レオ:この 住所のところに行きたいんですが。

 

Tôi muốn tới địa chỉ này.

 

運転手 :はい、かしこまりました。

 

Vâng,tôi hiểu rồi ạ.

 

お客さんは、日本語がお上手ですね。

 

Quý khách giỏi tiếng Nhật quá.

 

レオ:いえ、それほどでも。

 

không,tôi cũng không giỏi đến thế đâu ạ.

 

 

Mẫu câu

 

いえ、それほどでも。 : không,tôi không giỏi đến thế đâu ạ.

 

A: あ上手すね。 : Anh chị giỏi quá

 

B:いえ、いえ。 : không,không.

 

Nâng cao:

 

Các cách trả lời khi được người khác khen ngợi

 

いえ、まだまだです :  chưa ạ,tôi vẫn còn kém lắm

 

そんなにとないですよ :  không được đến mức anh/chị khen đâu.

 

いえ、たいしたにとありません :  chưa ạ,vẫn chưa đáng gì đâu ạ.

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.