Cùng nhau học tiếng nhật

はじめて

—***—

Cấu trúc

はじめて( Mới )

[V-て(みて) はじめて]

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Cách nói này có ý nghĩa là “xảy ra một việc rồi thì mới …”, dùng để nói rằng sau khi trải qua một kinh nghiệm nào đó thì mới nhận ra rằng trước nay mình đã không để ý đến việc đó, hay đã không suy nghĩ sâu sắc đến nó.

Được đóng lại.