Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 57 : ~でしょう?~ ( đúng không? )

Giải thích:

 

Chắc chắn là ~ phải không?

Được dùng với giọng cao hơn để xác nhận sự đồng ý của người nghe khi người nói nghĩ là đương nghe có sự hiểu biết về chủ đề câu chuyện, và kỳ vọng là người nghe sẽ đồng ý với ý kiến của mình.

 

Ví dụ

 

あなたは、学生さんでしょうか?
 
Bạn là sinh viên, đúng không?
 

Được đóng lại.