Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 52 : ~ので~ ( Bởi vì )

Giải thích:

 

Diễn tả lý do khách quan, tự nhiên, tất nhiên dẫn đến như thế.

Khi sử dụng 「ので」sẽ thể hiện cách nói nhẹ nhàng, mềm mại nên sẽ không dùng đến phần sau của câu ở thể mệnh lệnh hay cấm chỉ.

 

Ví dụ

 

雨が降りそうなので試合は中止します。
 
Vì trời sắp mưa nên trận đấu sẽ dời lại
 
もう遅いのでこれで失礼いたします。
 
Vì đã muộn nên tôi xin phép về trước
 
風邪をひいたので会社を休みました。
 
Vì bị cảm nên tôi đã nghỉ làm
 

Chú ý:

 

Phân biệt giữa 「ので」và 「から」

 

>>「ので」Dùng nêu lên lý do mang tính khách quan

 

バースが遅れたので、遅刻しました。

 

Vì xe buýt tới trễ nên tôi tới muộn

 

「から」Dùng nêu lên lý do mang tính chủ quan

 

お腹がすいたから、たくさん食べました。

 

Vì đói bụng nên tôi ăn nhiều

 

Được đóng lại.