Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 49 : ~ないことがある~ ( Có khi nào không….? )

Giải thích:

 

Diễn tả sự việc xảy ra không có tính thường xuyên, lâu lâu, thỉnh thoảng mới xảy ra.

 

Ví dụ :

 

朝ごはんを食べないことがありますか?
 
Bạn có khi nào không ăn sáng không?
 
勉強にいてどこへも行かないことがありませんか?
 
Bạn có khi nào học suốt mà không đi đâu không?
 

Được đóng lại.