Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 48 : ~ることがある~ ( Có khi, thỉnh thoảng )

Giải thích:

 

Diễn tả một sự việc xảy ra không có tính thường xuyên, lâu lâu, thỉnh thoảng mới xảy ra.

 

Ví dụ 

 

映画を見ることがありませんか?
 
Bạn có thường xem phim không?
 
私は月に何回スーパーに行くことがあります。
 
Một tháng tôi đi siêu thị vài lần
 

Được đóng lại.