Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 39 : ~まだ~ていません。( Vẫn chưa làm )

*Giải thích:
 
Diễn tả một hành động chưa hoàn thành nhưng có ý định sẽ làm.
 
*Ví dụ:
 
ご飯を食べましたか? いいえ、まだ食べていません。
 
Ăn cơm chưa? Vẫn chưa ăn
 
この本は、まだ読んでいませんか? いいえ、まだです。
 
Cuốn sách này đọc chưa? Vẫn chưa đọc
 
事故の原因は、まだ分かっていません。
 
Nguyên nhân của tai nạn vẫn chưa rõ
 
外国には、まだ一度も行っていません。
 
Tôi vẫn chưa từng đi ra nước ngoài.
 
風邪はまだよくていません。
 
Bị cảm vẫn chưa khỏi.

Được đóng lại.