Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 38 : ~もう~ました~ ( Đã làm gì )

*Giải thích:
 
Diễn tả hành động đã hoàn thành
 
*Ví dụ:
 
 
もう宿題をしましたか?
 
Đã làm bài tập xong chưa?
 
もう晩御飯を食べましたか?
 
Đã ăn tối chưa?

Được đóng lại.