Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 37 : ~よりしかたがない(~より仕方がない)Không còn cách nào, hết cách….

Giải thích:

Biểu thị vì lý do nên không còn sự lựa chọn nào khác

Ví dụ :

彼女を待つより仕方がない。
 
Không còn cách nào là phải chờ cô ấy
 
わたしたちはこのままやっていくより仕方がない。
 
Chúng tôi không còn cách nào là phải làm y nguyên nhu thế này
 
この会社は悪いがするより仕方がない。
 
Công ty này không tốt nhưng không còn cách nào là phải làm
 

Được đóng lại.