Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 1 : ~ことにする~ ( Quyết định làm (không làm) gì đó . )

Giải thích:
 
Dùng thể hiện ý chủ động quyết định sẽ làm / không làm gì của người nói
 
Ví dụ:
 
明日からジョギングすることにしよう。
 
Ta quyết định là sẽ chạy bộ từ ngày mai nhé
 
これからはあまり甘い物はたべないことにしよう
 
Từ nay về sau, ta nên ăn kiêng, không nên ăn nhiều đồ ngọt
 
今日はどこへも行かないで勉強することにしたよ。
 
Hôm nay tôi nhất quyết sẽ học, không đi đâu cả.
 
Chú ý:
 
Mẫu này thể hiện ý chí chủ động của người nói nên không thể dùng những động từ thể khả năng hoặc động từ ý khả năng.
 
Ngoài ra khi quyết định chọn một sự vật gì cũng có thể dùng như sau:
 
N だ+にする

Được đóng lại.