Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 29 : ~ないわけにはいかない~ ( Có thể, phải… )

*Ví dụ:
 
他の人ならともかく、あの上司に飲みに誘われたら付き合わないわけにはいかない。
 
Nếu là người khác thì còn có thể từ chối được, chứ nếu là ông sếp đó rủ đi nhậu thì phải đi
 
先輩に飲めと言われたら飲まないわけにはいかない。
 
Nếu bị đàn anh bắt uống rượu thì cũng phải uống
 
食費は高いからといって食べないわけにはいかない。
 
Tiền ăn nói là quá cao nhưng phải ăn
 
*Chú ý:
 
~ないわけにはいかない
 
tương đương mẫu câu ~なければならない。

Được đóng lại.