Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 15 : ~なくしては~ない ( Nếu không có…thì không thể )

* Giải thích:
 
Câu điều kiện mang ý nghĩa “nếu không có..thì”, thì なくしてはなくに có thể thay thế cho nhau được. Mang ý nghĩa tuyệt đối cần phải làm gì..
 
* Ý nghĩa:
 
親の援助なくしてはとても一人で生活できない。
 
Nếu không có sự hỗ trợ của bố mẹ thì tôi không thể sống một mình được
 
無償の愛情なくしては子育ては苦痛でしかない。
 
Nếu không có tình thương bao la thì việc nuôi dạy con sẽ chỉ là một cực hình
 
愛なくして何の人生がない。
 
Nếu không có tình yêu thì không sống nổi
 

Được đóng lại.