Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 32 : Cách nói so sánh sử dụng NO HÔ GA và YORI

Trong tiếng Nhật, bản thân tính từ không biến đổi khi so sánh. Vì thế, chúng ta thể hiện sự so sánh bằng từ YORI và NO HÔ GA, nghĩa là “hơn”. 

Ví dụ: Thái Lan thường nóng hơn Nhật Bản. Vậy chúng ta thử nghĩ cách nói “Thái Lan nóng hơn Nhật Bản” trong tiếng Nhật nhé!

“Thái Lan” là TAI. “Nhật Bản” là NIHON. Tính từ “nóng” là ATSUI.

 

 

Ở đây, “Thái Lan” là chủ đề của câu. Vì thế sẽ bắt đầu với TAI WA. Sau đó là NIHON, tức là “Nhật Bản”, vì chúng ta đang muốn so sánh thời tiết Thái Lan và Nhật Bản. Rồi thêm YORI, “hơn”, vào sau sẽ đươc NIHON YORI. “Nóng” là ATSUI. Như vậy, câu “Thái Lan nóng hơn Nhật Bản” là TAI WA NIHON YORI ATSUI DESU.

Cũng có thể dùng NO HÔ GA để diễn đạt câu này. Bắt đầu bằng TAI, thêm NO HÔ GA, được TAI NO HÔ GA, sau đó là Nhật Bản và thêm YORI, để được NIHON YORI. Cuối cùng là ATSUI DESU. Như vậy, “Thái Lan nóng hơn Nhật Bản” là TAI NO HÔ GA NIHON YORI ATSUI DESU. 

 

Được đóng lại.