Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 屋 ( Ốc )

Kanji:

Âm Hán:

Ốc

Nghĩa: 

Nhà, mui xe, buồng

Kunyomi ( 訓読み ).

Onyomi ( 音読み ).

オク

Cách viết:

屋

Ví dụ:

KanjiHiraganaNghĩa
屋上おくじょうmái nhà; nóc nhà
屋内おくないtrong nhà
屋根をふくやねをふくlợp
屋根煉瓦やねれんがgạch ngói
屍をあばくしかばねをあばくbốc mộ

Được đóng lại.