Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 21 : ~ましょうか?~(giúp cho anh nhé)

 

* Giải thích:
 
Diễn tả sự xin phép để giúp đỡ người khác
 
* Ví dụ:
 
重いですね。待ちましょうか?
 
Nặng nhỉ, để tôi mang giúp cho bạn
 
疲れました、ちょっと休みましょうか?
 
Mệt quá, nghĩ một chút không?
 
 
* Chú ý:
 
Dùng trong mẫu câu thường để rủ rê người nghe cùng làm việc gì đó.

Được đóng lại.