Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 6 : Nhà anh/chị ở đâu ?

 

レオ :あの、みかさん、お 住まい は どちらですか?

 

         À,chị Mika ơi,nhà chị ở đâu

 

みか :私?わたし は 渋谷。

 

          Tôi à ? Tôi sống ở Shibuya

 

           あなたは?

 

           Thế còn anh ?

 

レオ : ぼくは、この住所のところです。

 

         Tôi à,tôi sống ở địa chỉ này

 

 

Mẫu câu :

 

お住まいはどちらですか? Nhà anh/chị ở đâu? 

 

名前は :Tên anh là…….,/Tên chị là……

 

名前はなんですか :tên anh/chị là gì

 

Chú thích

 

~さん: anh/chị

 

住まい: nhà , nơi ở

 

名前: tên(cách nói lịch sự là お名前 )

 

どこ: ở đâu(cách nói lịch sự là どちら )

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.