Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 5 : Thật Tuyệt vời !

 

みか:やっと 、 東京 ね。。。

 

        Cuối cùng ta cũng đến Tokyo rồi nhỉ….

 

レオ:すごい ! 建物で いっぱい ですね。

 

       Thật tuyệt vời ! Nhiều tòa nhà quá nhỉ 

 

みか:本当にそうね

 

        Đúng vậy nhỉ

 

 

Mẫu câu : すごい!    

  

Cách nói nhấn mạnh ý thán phục :すごいなお!

 

Cách nói thể hiện ý muốn người nghe đồng tình với nhận xét của mình : すごいね!

 

Nâng Cao

 

Cách nói lịch sự :すごいですね!

 

Cách nói nhấn mạnh ý ngạc nhiên :わあ、すごい !

 

Chú thích

 

やっと:Cuối cùng (thì cũng đã ….)

 

到着した:đã tới nơi

 

ね:nhĩ

 

建物:tòa nhà , công trình kiến trúc

 

いっぱい: nhiều /đầy,kín

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.