Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 31 : Thể kính ngữ O và GO

Khi muốn thể hiện sự kính trọng với người nghe hoặc người đang được nói đến, chúng ta thêm O hoặc GO trước các danh từ hoặc tính từ liên quan đến người đó. Ví dụ: SHIGOTO, “công việc”, thành OSHIGOTO; GENKI, “khỏe mạnh”, thành OGENKI; và KAZOKU, “gia đình”, thành GOKAZOKU.

Ngoài ra, thông thường để câu nói trở nên lịch sự hơn, thường thêm O hoặc GO trước các danh từ. Một số danh từ gần như luôn luôn đi với O hoặc GO. Trong đó có OCHA, “trà”, và OBÂSAN, “bà”, mà chúng ta vừa học trong bài này.

Mặt khác, cũng có một số từ không bao giờ đi kèm với O hoặc GO. Trong đó có các từ vay mượn từ tiếng nước ngoài, ví dụ như KAMERA, “máy ảnh”. 

Các bạn đang thắc mắc là khi nào dùng O, và khi nào dùng GO phải không? Chúng ta dùng GO với các danh từ có nguồn gốc Trung Quốc. Còn với các danh từ còn lại thì dùng O. Nhưng mà khó có thể nói được những từ nào có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vì thế tốt nhất là khi nào gặp các từ như vậy, các bạn hãy học thuộc. 

 

Được đóng lại.