Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 24 : Động từ thể NAI + DE KUDASAI

Khi muốn nói ai đó đừng làm gì thì kết hợp động từ ở thể NAI và DE KUDASAI, và nói là NAI DE KUDASAI, nghĩa là “đừng làm việc gì”.

Ví dụ với câu “Đừng đi”. Thể NAI của động từ IKIMASU, “đi”, là IKANAI. Thêm DE KUDASAI vào sau và nói là IKANAI DE KUDASAI, nghĩa là “Đừng đi”.

 

 

Ngoài ra có cách nói nhấn mạnh ai đó không được làm việc gì. Trong bài 22, các bạn đã học cách kết hợp động từ thể TE và WA IKEMASEN, và nói TE WA IKEMASEN, nghĩa là “Không được làm gì”. Ví dụ, “Không được đi” là ITTE WA IKEMASEN.

TE WA IKEMASEN được dùng khi người trên mắng người dưới, hoặc khi bố mẹ nói với con cái. Người Nhật thường tránh không để người khác cảm thấy tâm lý nặng nề nền thường dùng NAI DE KUDASAI trong giao tiếp hàng ngày. 

Một cách nói khác để nhấn mạnh ai đó không được làm gì là DAME DESU, như các bạn đã học trong đoạn hội thoại ngày hôm nay.

Có một cách rất hay để từ chối một lời đề nghị một cách nhẹ nhàng, đó là nói SORE WA CHOTTO…, có ý là “Cái này thì tôi e là hơi …” Các bạn hãy thử nói vậy xem sao nhé. 

 

Được đóng lại.