Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 19 : Rất ngon

 

 

政木の妻 : お口に会いますか

                     Các món ăn có hợp khẩu vị với cháu không ?

レオ    : ええ、とてもおいしいです。

                      Có ạ , rất ngon ạ

政木の妻 : よかったわ

                     Thế thì tốt quá 

       おかわりしてくださいね。

                     Cháu ăn thêm bát nữa nhé 

レオ     : じゃあ、お願いします。

                  Thế thì cho cháu thêm bát nữa 

* Mẫu câu 

とてもおいしいです          Rất ngon

* Cách nói thể hiện mong muốn nhận được sự đồng tình của người nghe 

とても、おいしいです。        Rất ngon nhỉ 

* Nâng cao :

Nhận xét trước khi ăn :  おいしそうですね Trông có vẻ ngon nhỉ  

Nhận xét khi đang ăn : とてもおいしいです   Rất ngon 

Nhận xét khi đã ăn xong : とてもおいしいかつたです   Các món ăn ( đã ) rất ngon

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.