Cùng nhau học tiếng nhật

[ Từ Điển Mẫu Câu Tiếng Nhật ] たいてい

Cấu trúc

【たいてい】  thường thường / nói chung

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Được đóng lại.