Cùng nhau học tiếng nhật

それほど

Cấu trúc

【それほど】 ( Đến mức ấy/ (không…) lắm )

Ví dụ

① それほどきならあきらめずにやりなさい。
 Nếu anh đã thích đến mức ấy, thì hãy ráng mà làm, đừng bỏ cuộc nửa chừng.

② A:きらいなの?

 A: Anh ghét nó sao ?

 B:いや、それほどきらいなわけじゃないけど、あまりいたくないんだ。

 B: Không, cũng không ghét lắm, có điều là tôi không muốn gặp nó.

③ A:テニス、ほんとにお上手じょうずですね。

 A: Anh đánh tennis giỏi thật !

 B:いや、それほどでもありま
 B: Không, cũng không giỏi lắm đâu.

Ghi chú :

Biểu thị ý 「そんなに」 (như thế, đến thế). Thường dùng kèm theo một từ ngữ phủ định, để diễn đạt ý nghĩa「あまり…ない」 (không… lắm), như trong (2) và (3).

JPOONLINE

Có thể bạn quan tâm

 1. のだ

 2. のきわみ

 3. のか

 4. の…の

Được đóng lại.