Cùng nhau học tiếng nhật

それで

—***—

Cấu trúc

それで  ( Do đó / nên / thế rồi sao ? )

Ví dụ

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú :

Cách nói chỉ lí do. Cũng dùng để thúc giục đối phương như trong (3) và (4). Dùng trong văn nói. Khi nói thân mật hơn nữa, người ta dùng 「で」.

Được đóng lại.