Cùng nhau học tiếng nhật

からする

—***—

Cấu trúc 1

Nからすると căn cứ trên N

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Dùng ở dạng 「Nからすると/すれば/したら」 , và diễn tả đầu mối của sự phán đoán. Cũng có thể nói 「からして」、「からみて」。「からいって」。

Cấu trúc 2

Từ chỉ số lượng +からする có giá trên + từ chỉ số lượng

Ghi chú:

→ tham khảo 【から1】9b

Được đóng lại.