Cùng nhau học tiếng nhật

いわゆる

—***—

Cấu trúc

いわゆる  ( Nói một cách dễ hiểu / vẫn thường được gọi là …)

[いわゆるN]

Ví dụ:

Đây là nội dung dành cho thành viên JPOONLINE

Một số nội dung chỉ dành cho thành viên trả phí

Hãy đăng nhập để đọc trọn bài học

Ghi chú:

Ý nghĩa: “thường được nhiều người gọi là”. Được dùng khi cần giải thích một sự việc cho dễ hiểu hơn, sử dụng những từ ngữ thường được dùng. Cũng có trường hợp như trong ví dụ (4) người nói không hài lòng với cách nói hay khái niệm đó.

Được đóng lại.