Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 14 : Động từ thể TE + MO II DESU KA

Nếu dùng động từ thể TE cùng với MO IIDESU nghĩa là bạn cho phép ai làm việc gì, tức là cho phép người đó thực hiện hành động được diễn tả bằng động từ thể TE.

Ví dụ, nếu muốn nói với một người là “Bạn có thể ăn”, thì dùng thể TE của động từ “ăn”, TABEMASU, là TABETE, và thêm MO IIDESU. Như vậy sẽ nói là TABETE MO II DESU.

Nếu bạn xin phép làm việc gì đó, thì hãy thêm KA vào cuối một câu như vậy và lên giọng khi nói. Ví dụ, nếu muốn xin phép ăn những miếng bánh quy ngay trước mặt mình, thì thêm KA vào cuối câu, và nói TABETE MO II DESU KA, nghĩa là “Tôi ăn có được không?” 

Nếu người khác cho phép bạn, anh hoặc chị ấy sẽ nói DÔZO, “xin mời”. Nếu không biết thể TE của động từ TABERU, bạn có thể chỉ vào món mà bạn muốn ăn và nói IIDESU KA, “có được không ạ?”. Người khác sẽ hiểu ý bạn. Đây là một cách nói tiện lợi. 

 

Được đóng lại.