Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 43 : ~のなかで ~ がいちばん~ ( Trong số … nhất )

Giải thích:

 

Dùng để chỉ ra phạm vi so sánh từ 3 vật trở lên

 

Ví dụ 

 

季節の中で、春が一番好きです。
 
Trong các mùa trong năm, tôi thích nhất là mùa xuân.
 
3人姉妹のなかで、私が一番細いです。
 
Trong số 3 chị em thì tôi là người ốm nhất
 

Được đóng lại.