Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N5 ] Câu 40 : ~より~ ( So với… )

*Giải thích:
 
Diễn tả sự so sánh
 
*Ví dụ:
 
日本はベトナムより大きです。
 
Nhật Bản lớn hơn Việt Nam
 
今年の冬は昨年よりも寒い。
 
Mùa đông năm nay lạnh hơn mùa đông năm ngoái
 
*Chú ý:
 
N1 は N2 より không dùng cho tính từ ở dạng phủ định.
 
 
Sushi rẻ hơn tempura phải không?
 
寿司は天ぷらより安いですか?
 
Không, tempura đắc hơn
 
Đúng いいえ、天ぷらは寿司より高いです。
 
Sai いいえ、天ぷらは寿司より安くありません。
 
Nếu muốn phủ định thì dùng tính từ ngược nghĩa chứ không dùng thể phủ định của tính từ.

Được đóng lại.