Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 75 : ~でさえ~ ( Đến cả )

Giải thích:

Lấy một ví dụ cực đoan và kết luận những cái khác (ở mức thấp hơn) là đương nhiên

Ví dụ :

先生でさえ分からないのだから、私には無理でしょう。
 
Đến cả giáo viên cũng không hiểu thì ngay cả tôi cũng xin chịu
 
そんなことは小学生でさえ知ってるよ。
 
Những chuyện như thế thì ngay cả học sinh tiểu học cũng biết
 
Chú ý:
Có thể dùng ở dạng
 
あのころは授業料どころか家賃さえはらえないほどまずしかった。
 
Hồi đó, tôi túng đến nỗi, nói gì đến tiền học, ngay cả tiền nhà cũng không trả nổi

Được đóng lại.