Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 47 : ~どうしても~ ( Dù thế nào cũng, nhất định )

Ví dụ:
 
次に休みにはどしても北海道へ行きたい。
 
Kỳ nghĩ lần tới dù thế nào tôi cũng muốn đi Hokkaido
 
どうしてもできるだけ。
 
Dù thế nào cũng phải cố gắng hết sức
 
どうしても家族の側にいたい。
 
Dù thế nào cũng muốn ở bên cạnh gia đình
 

Được đóng lại.