Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N3 ] Câu 19 : ~わざわざ~ ( nhã ý, có thành ý… )

Giải thích
 
Là trạng từ thường dùng để chỉ sự mất công sức làm việc gì đó và thể hiện sự cảm ơn, biết ơn
 
Ví dụ
 
田中さんは私の忘れ物をわざわざ家まで届けてくれた。
 
Anh Tanaka đã mất công mang đồ tôi bỏ quên mang đến tận nhà cho tôi
 
わざわざ届けてくださって、本当にありがとうございました。
 
Thật cảm ơn anh đã mất công mang giao đến tận nơi
 
心配してわざわざ来てあげたんだから、もうすこし感謝しなさいよ。
 
Vì lo lắng mà tôi đã bỏ công đến tận đây, anh phải biết ơn một chút chứ
 
風邪だというから、わざわざみかんまで買ってお見舞いに行ったのに、その恋人にでかけたと言う
 
Nghe tin bạn bị cảm, tôi cất công mang quýt sang thăm, vậy mà đến nơi thì được biết bạn ấy đã đi chơi với người yêu rồi.
 

Được đóng lại.