Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N2 ] Câu 23 : ~がてら~ ( Nhân tiện … )

*Giải thích:
 
Diễn tả tâm trạng nhân lúc làm gì đó thì cùng làm
 
*Ví dụ:
 
買い物がてら、その辺をぶらぶらしない。
 
Nhân tiện mua đồ, mình đi quanh quanh xem khu này đi
 
散歩がてら、パンを買いに行こう。
 
Nhân thể đi dạo, mình đi mua bánh mì luôn đi
 
京都においでの節は、お遊びがてらぜひ私どものところへもお立ち寄りください。
 
Khi nào tới Kyoto, nhân tiện đi chơi, anh nhớ ghé chỗ chúng tôi luôn
 

Được đóng lại.