Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 99 : ~てしかるべきだ ( Phải …thôi )

Giải thích:

Diễn tả ý nghĩa việc làm gì đó là hiển nhiên, việc làm đó là thích hợp

Ví dụ :

これだけの味なら、値段が高くてしかるべきだ。
 
Nếu mùi vị như thế thì giá cả phải mắc thôi
 
先輩にはそれ相応の敬意を払ってしがるべきだ。
 
Đối với tiền bối thì phải đáp trả thành kính tương ứng như thế.

Được đóng lại.