Cùng nhau học tiếng nhật

[ Mẫu câu ngữ pháp N1 ] Câu 166 : ~までもない ( Không cần )

Giải thích:

Chưa tới mức phải, không cần phải

Ví dụ:

引っ越しといっても荷物をあまり多くないから手伝いに行くまでもないだろう。
 
Dù nói là chuyển nhà nhưng vì đồ đạc không nhiều nên không cần tới phụ đâu.
 
ベトナムの首都はいうまでもなく、ハノイです。
 
Thủ đô của Việt Nam thì không cần phải nói tới, là Hà Nội

Được đóng lại.