Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 武 ( Vũ )

—***—

Kanji:

Âm Hán:

Nghĩa: 

Võ thuật, quân sự

Kunyomi ( 訓読み ).

もののふ, たけ(し)

Onyomi ( 音読み ).

ブ, ム

Cách viết:

Ví dụ:

KanjiHiragananghĩa
武力を行使するぶりょくをこうしするdụng võ
武力ぶりょくvõ lực; vũ lực
武力干渉ぶりょくかんしょうcan thiệp vũ lực
尚武しょうぶchủ nghĩa quân phiệt; tinh thần đề cao quân sự và vũ trang
武器倉ぶきぐらkho vũ khí
武侠小説ぶきょうしょうせつ tiểu thuyết võ hiệp
武人ぶじんQuân nhân
威武いぶuy vũ
武器密輸ぶきみつゆbuôn lậu vũ khí
武具ぶぐNgười chế tạo vũ khí; nhà sản xuất vũ khí

Được đóng lại.