Cùng nhau học tiếng nhật

Chữ 戸 ( Hộ )

Kanji:

Âm Hán:

Hộ

Nghĩa: 

Cánh cửa, cửa

Kunyomi ( 訓読み ).

Onyomi ( 音読み ).

Cách viết:

Ví dụ:

KanjihiraganaNghĩa
cánh cửa, cửa
戸の敷居とのしきいngưỡng cửa
戸口 とぐちcửa; cửa ra vào
戸惑いするとまどいlạc đường
戸をノックするとをのっくするgõ cửa

Được đóng lại.