Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 47 : Cách đổi động từ sang danh từ

Để đổi động từ sang danh từ, thêm NO hoặc KOTO vào sau động từ ở dạng thông thường, ví dụ như thể từ điển và thể TA.

Tôi xin được lấy ví dụ với câu trong đoạn hội thoại: ”Trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em”.

 

Để đổi động từ NARIMASU, “trở thành”, sang danh từ, thì thêm NO vào sau NARU, tức là thể từ điển của NARIMASU, được NARU NO. Như vậy, câu “Trở thành giáo viên tiếng Nhật là mơ ước của em” là NIHONGO-KYÔSHI NI NARU NO GA YUME DESU.

Cũng có thể dùng KOTO thay cho NO. Như vậy, NARU NO, “việc trở thành”, cùng nghĩa với NARU KOTO. Nếu dùng NARU KOTO, thì câu vừa rồi sẽ là NIHONGO-KYÔSHI NI NARU KOTO GA YUME DESU.

Tuy nhiên, nếu muốn biến động từ thành danh từ sau đó đến DESU thì chỉ có thể dùng KOTO. Ví dụ với câu “Mơ ước của tôi là trở thành giáo viên tiếng Nhật”. “Mơ ước của tôi” là WATASHI NO YUME. Cả câu này là WATASHI NO YUME WA NIHONGO-KYÔSHI NI NARU KOTO DESU.

Ngược lại, chỉ có thể dùng NO để đổi động từ thành danh từ trong trường hợp các động từ đứng đằng sau chỉ “sự nhận thức”, như “nghe thấy” hoặc “nhìn thấy”.

Ví dụ với câu “Tôi nghe thấy tiếng chim hót”. “Chim” làTORI. “Hót” là NAKIMASU. Thể từ điển của từ này là NAKU. Như vậy, “tiếng chim hót” là TORIGA NAKU NO GA. “Nghe thấy” là KIKOEMASU. Như vậy, cả câu “Tôi nghe thấy tiếng chim hót” là TORI GA NAKU NO GA KIKOEMASU. 

 

 

Được đóng lại.