Cùng nhau học tiếng nhật

Bài 13 : 2 loại tính từ trong tiếng nhật

Về cơ bản, tính từ được chia làm 2 loại: các tính từ kết thúc bằng âm tiết I và những từ còn lại. Những từ kết thúc bằng âm tiết I được gọi là tính từ đuôi I. Ví dụ như HIROI, “rộng”, và ATARASHII, “mới”.

Tính từ đứng trước danh từ mà chúng bổ nghĩa. Ví dụ: “một quyển sách mới” là ATARASHII HON.

 

Đối với những tính từ không kết thúc bằng âm tiết I, thì thêm NA vào sau các từ đó khi muốn chúng bổ nghĩa cho danh từ. Vì thế, các tính từ loại này được gọi là tính từ đuôi NA. Một ví dụ là SUKI, nghĩa là “thích” mà chúng ta đã học trong phần hội thoại. Có lẽ bạn nghĩ đây là tính từ đuôi I vì nó kết thúc bằng I có phải không ạ? Nhưng không phải. Từ này thật ra không kết thúc bằng âm tiết I mà là âm tiết KI. Vì thế, “quyển sách mà tôi thích” sẽ nói là SUKINA HON. 

Nhưng cũng có một số ngoại lệ. Một số tính từ đuôi NA kết thúc bằng âm tiết I, nhưng khi bổ nghĩa cho động từ thì vẫn thêm NA vào sau. Ví dụ, KIREI, nghĩa là “đẹp/sạch”, YÛMEI, nghĩa là “nổi tiếng”; và TOKUI nghĩa là “giỏi cái gì”. Vì thế, để nói là “quyển sách sạch đẹp” thì không dùng KIREI HON, mà là KIREINA HON. 

 

 

 

Được đóng lại.